content image

Voorwaarden

Voor het verhuur van het Van Loonbos zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Tarief huur van het terrein.

De kampkosten bedragen per 01-01-2020 per persoon per nacht € 2,00 (met een minimum van 15 personen). De toeristenbelasting is in 2020 € 1,25 per persoon per nacht. Prijs wijzigingen voorbehouden!

Bij annulering van zijn reservering is huurder het gehele “totaal te betalen”  bedrag excl. mogelijke waarborgsom en extra’s verschuldigd. De huurder dient eventueel zelf voor een annuleringsverzekering zorg te dragen.

Deelnemers

Je bent verplicht om  aan te geven hoeveel personen aan het kamp deelnemen. Na het kamp dien je binnen 2 weken op te geven welke deelnemers daadwerkelijk op het kampterrein zijn geweest. U bent verplicht een nachtregister bij te houden en kort voor aanvang van het kamp op te sturen naar de beheerder.

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u op het terrein terecht vanaf 14.00 uur. Op de dag van vertrek dient u het terrein te verlaten voor 12.00 uur. Aanwijzingen van de beheerder zijn bindend!

Voorzieningen

Op het terrein is een kraan aanwezig. Voor gebruik van de waterkraan dient u de hoofdkraan te openen. Deze is onder een afgesloten luik bij de Boylerstraat ter hoogte van de kraan. Om onnodig waterverbruik te voorkomen dient na ieder gebruik van de kraan de hoofdkraan weer afgesloten te worden. De sleutel van de put is te verkrijgen bij het adres vermeld bij punt 11.

Gedurende de huurperiode moet u zelf zorg dragen voor het afvoeren van uw afval, er zijn geen afvalcontainers beschikbaar. Alleen inwonenden van de gemeente Westerveld kunnen in de milieustraat van Havelte hun afval inleveren. Hiervoor is een pas noodzakelijk. 

Kampvuren kunnen gehouden worden in de kampvuurkuil in overleg met de beheerder en conform de vergunning van de gemeente Westerveld. Deze wordt u separaat toegestuurd.

Pionierhout is zeer sporadisch op het terrein aanwezig.

Het graven van een latrine/hudo is toegestaan. Het is niet toegestaan het terrein op een andere manier te beschadigen of kuilen te graven voor het dumpen van afval o.i.d.

Toegang tot het terrein

De sleutel van het slagboomslot is aanwezig op het postadres . Na eventueel gebruik dient de slagboom weer gesloten te worden.

Alleen in uiterste noodzaak is het toegestaan dat motorvoertuigen op het kampeerterrein aanwezig  zijn.

Postadres kampterrein

Het adres waar tijdens het verblijf op het kampeerterrein de post naar toe gestuurd kan worden is: fam. Have, Brink 1, 8386 XB DOLDERSUM.

De post moet door u zelf opgehaald worden tussen 11.00 en 12.00 of tussen 18.00 en 19.00 uur.

De post wordt niet gebracht of nagestuurd. Alleen erg dringende zaken worden bij u bezorgd.

Misbruik en schade

Bij drankmisbruik zal de toegang tot het terrein worden geweigerd.

Het gebruik van stroomaggregaten o.i.d. is niet toegestaan.Lawaaioverlast is in verband met het aangrenzende natuurgebied en rustgebieden voor vogels niet gewenst.

De huurder dient alle schade aan het terrein, ontstaan tijdens de huurperiode, te vergoeden. Alle gegraven geulen en gaten moeten weer in de oorspronkelijke toestand teruggebracht worden. Laat geen houtafval afkomstig van kampvuren rondslingeren!

Onderhoud terrein

Voor controle- en/of onderhoudswerkzaamheden heeft de verhuurder, of personen namens hem, gedurende de huurperiode toestemming het terrein te betreden.

Betaling

U kunt de totaal verschuldigde reserverings/overnachtingkosten alleen door middel van een automatische incasso betalen.